SC ATELIERUL DE BICICLETE SRL este beneficiar de ajutor de minimis in cadrul proiectului "O afacere pentru viitor!", contract de finantare cu ID 105009 încheiat între MFE - AMPOCU/OI POCU responsabil si S.C. GIGA PROD S.R.L. in parteneriat cu Fundatia C.D.I.M.M. Braila, Axa prioritarã 3 "Locuri de muncã pentru toti", Obiectivul specific 3.7.Creșterea ocupãrii prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbanã ; Proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Accesorii

Nu sunt produse in aceasta categorie.